Poplatky

Poplatky částečně pokrývají náklady na stravu, dopravu, pojištění a dále na administrativní náklady projektu (plat koordinátora, nájemné, kancelářský a školící materiál) a náklady spojené se školením a hodnotícím setkáním dobrovolníků.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK JE JEDNÍM ZE ZÁSADNÍCH PŘÍJMŮ PROJEKTU VÍKENDOVKY. Umožňuje nám jej realizovat, udržovat míru kvality a dále rozvíjet.

INSTRUKCE K PLATBĚ

 • po odeslání přihlášky na konkrétní Víkendovku, ihned zašlete účastnický poplatek ve výši 450 Kč nebo 380 Kč (student)
 • poplatek musí být připsán na náš účet nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení vaší přihlášky
 • pokud poplatek v této lhůtě neobdržíme, přihláška bude neplatná a tvoje místo nabídneme jinému dobrovolníkovi
 • ČÍSLO ÚČTU 2600956785/2010
 • účet je transparentní, takže můžeš sledovat, zda zadaná platba v pořádku dorazila
 • VARIABILNÍ SYMBOL se liší podle pořadového čísla dané Víkendovky a je vždy uveden v praktických informacích u konkrétní akce
 • do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE je vždy nutné napsat tvoje celé jméno, abychom platbu mohli spárovat s přihláškou

PROČ BYL NAVÝŠEN ÚČASTNICKÝ POPLATEK NA 45o Kč?

Účastnický poplatek jsme se snažili držet na původní ceně po dlouhou dobu, no vzhledem k zvyšujícím se nákladům na organizaci akcií, jsme se rozhodli přistoupit k jeho navýšení. Stále ale myslíme na studenty, pro které jsme snížili cenu poplatku na 380 Kč.

Chceme pro vás dělat dobrovolnické akce pořád kvalitně, a to vyžaduje mnohé, někdy volným okem “neviditelné” náklady (administrativa, pronájem kanceláře, školení organizátorů, plánovací návštěvy do nových organizací, správa webu a jiné). Věříme, že i díky navýšení příspěvku dokážeme pro Vás zabezpečit mnoho kvalitních zážitků a taky pomoci dalším neziskovým projektům, které to potřebují.

STORNO PODMÍNKY

Pokud svou účast na Víkendovce musíš zrušit, nedá se nic dělat… ale snažte se prosím, aby k těmto situacím docházelo výjimečně.
Neziskovky s naší víkendovou pomocí počítají, zodpovědně se na ni připravují a s nadšením doma vaří speciality a chystají doprovodný program. Pokud místo 15 dobrovolníků přijede na víkend pouhá polovina, nemůžeme zvládnout práci, se kterou s námi v organizaci počítají a dochází na všech stranách ke zklamání…! V minulosti jsme, kvůli velkému množství dobrovolníků, kteří se nedostavili nebo se na poslední chvíli odhlásili, dokonce museli naplánovaný víkend několikrát zrušit…

Měj prosím na paměti, že v dnešní době je obtížné najít nové dobrovolníky na poslední chvíli!

 • zrušíš-li svou účast 11 a více dní před Víkendovkou (úterý – týden a půl před akcí), máš nárok na vrácení 100,- z poplatku
 • zrušíš-li svou účast 10 a méně dní před Víkendovkou, zůstane poplatek Tamjdemu v plné výši
 • pokud se rozhodneš svůj nárok na vrácení 100,- neuplatnit (účast zrušíš, ale 100,- si nevyžádáš), bude celý poplatek věnován Tamjdemu na realizaci a rozvoj Víkendovek
 • a my vám budeme samozřejmě vděčni