Tamjdem


Přihláška na Víkendovku

1) Osobní údaje (datum narození a celá adresa bydliště) jsou vyžadovány v souvislosti s pojištěním dobrovolníka u komerční Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zprostředkované občanským sdružením Hestia. Více o pojištění viz Podmínky účasti.

2) Tamjdem, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s úplným zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zavazuje se neposkytovat tyto údaje třetím stranám.

Osobní údaje
Kontakt

Adresa trvalého bydliště
Víkendovka


Podmínky účasti

Před přihlášením na Víkendovku se prosím seznam s následujícími podmínkami účasti. Dozvíš se více o praktických náležitostech našich projektů – jakou stravu, ubytování, dopravu apod. můžeš čekat, co je na akcích zajištěno a jak a proč platit účastnický poplatek.


2 + 2 =