Podrobný program školicího cyklu pro Tamjdem leadery roku 2019

1. ČÁST CYKLU – 7 VEČERNÍCH A 2 CELODENNÍ SETKÁNÍ

První část celého cyklu se skládá ze 7 večerních (povinná účast na 5 ze 7) a 2 celodenních setkání (povinná účast na 1 ze 2).

Jednotlivá školení na sebe budou navazovat a ty budeš moct průběžně rozšiřovat a využívat získané informace, dovednosti a zkušenosti.
Mezi setkáními můžeš dostat malý úkol spojený s tématy následujících školení. Budeme pracovat s osobní zkušeností, spolupracovat ve skupině, diskutovat, sdílet… Součástí budou i krátké teoretické vstupy, o kterých ale vždy budeme přemýšlet ve spojení s praxí.

Školicí setkání vedou zkušení, profesionální školitelé.
Vzhledem k začátku každého setkání v 18:00, prosíme všechny účastníky, aby na akce chodili včas, a to nejpozději 10 minut před jejich začátkem.

 • 17/4/2019, 18:00 – 21:00, H40 (Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7) – úvod a seznámení skupiny – týmování, struktura školení a technikálie, seznámení s fungováním Tamjdemu, motivace stát se leaderem a očekávání od školicího cyklu
 • 23/4/2019, 18:00 – 21:00, Pracovna (Vlkova 36, Praha 3) – osobní leadership – styly vedení, já jako leader, jaký je můj leadership styl, osobní rozvojové cíle
 • 14/5/2019, 18:00 – 21:00, Pracovna (Vlkova 36, Praha 3) – organizace projektu v praxi – jak vypadá organizace dobrovolnického projektu před, během, ale i po akci ze všech stran – od komunikace s neziskovou organizací, nastavení cílů projektu a plánování práce, přes administrativu, psaní pozvánek a komunikaci s dobrovolníky, po průběh akce a role a úkoly leadera, motivaci dobrovolníků, péči o tým, a následnou evaluaci po projektu
 • 19/5/2019, cca 10:00 – 17:00 (bude upřesněno), H40 (Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7) – první pomoc a bezpečnost při práci na dobrovolnických projektech – základní teorie a pravidla při zajištění bezpečnosti na projektech a poskytování první pomoci, resuscitace dospělého, techniky zástavy krvácení apod…. a to vše zážitkově, dokonce s trochou adrenalinu, a to díky školitelům z PrPom
 • 28/5/2019, 18:00 – 21:00, H40 (Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7) – práce se skupinou – skupinová dynamika, role ve skupině, jak na motivaci účastníků
 • 11/6/2019, 18:00 – 21:00, Pracovna (Vlkova 36, Praha 3) – konflikt jako výzva – konflikt jako pojem, možná řešení, jaký typ řešení konfliktů upřednostňuji, řešení konfliktních situací v praxi
 • 18/6/2019, 18:00 – 21:00, Pracovna (Vlkova 36, Praha 3) – interkultura v každodenním životě – intro do interkultury, poznej sám sebe, abys poznal ostatní, stereotypy, předsudky, (interkulturní) komunikace
 • 23/6/2019, cca 10:00 – 17:00 (bude upřesněno), Rybalka (Rybalkova 383/55, Praha 10) – školitelské dovednosti, vystupování před skupinou a vedení her a aktivit – co dělá hru aktivitou, styly učení a jejich vliv na výběr aktivit, představení a vedení aktivit, reflexe aktivit, účel a správné využití s ohledem na skupinovou dynamiku
 • 25/6/2019, 18:00 – 21:00, H40 (Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7) – hodnotící techniky a reflexe – práce s očekáváními účastníků, nástroje pro hodnocení během a na konci akcí, učení na akcích, uzavření první části školicího cyklu a reflexe

 

2. ČÁST CYKLU – ORGANIZACE VLASTNÍHO PROJEKTU

V průběhu roku 2019 zorganizuješ alespoň jeden vlastní dobrovolnický projekt. Dáme ti na výběr z termínů a neziskových organizací, které známe, ale budeme rádi i za typ na novou neziskovku. Projekty je možné organizovat i ve dvojici.

VÍKENDOVKA
Vedení Víkendovky se můžeš ujmout v období duben – listopad 2019, a tedy ještě před koncem 1. části školicího cyklu. Můžeš tak mít realizaci Víkendovky za sebou a školicí setkání pak ještě více vztahovat k praxi. Na vedení Víkendovky tě v takovém případě proškolíme “zrychleně” individuálně a pokud budeš chtít, najdeme ti zkušeného mentora.

WORKCAMP
Vedení workcampu v ČR se můžeš ujmout v období červen – září 2019. Tyto projekty trvají zpravidla 7 – 14 dní a o to je osobní zkušenost a rozvoj intenzivnější! Zkušenost s organizací Víkendovky je pro campleadera výhodou, ale ne podmínkou.

JEDNODENNÍ AKCE
Jednodenní dobrovolnické akce děláme zpravidla jednou na jaře a jednou na podzim, ale s tvoocí jich může být i více… Tato akce je vlastně zkrácená Víkendovka a koná se nejčastěji v nějaké pražské neziskové organizaci.

Máš konkrétní dotazy na roli leadera dobrovolnických projektů ještě před přihlášením na školicí cyklus? Napiš Báře na vikendy@tamjdem.cz nebo volej na 604 370 797. Poví ti mimo jiné i o všech naplánovaných akcích, které na svoje leadery teprve čekají.
 

3. ČÁST CYKLU – VÍKENDOVÉ POSEZÓNNÍ HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ

Víkendové hodnotící setkání se bude konat v období říjen – listopad 2019 v jedné z našich spřátelených neziskových organizací mimo Prahu, a to též pod vedením zkušeného, profesionálního školitele.

Datum stanovíme společně na závěr první části cyklu.
Setkání je zaměřené na reflexi tvojí osobní zkušenosti s rolí vedoucího, sdílení zkušeností a zážitků z projektů. Věnovat se budeme hlavně sebereflexi toho, co díky vedení projektu znáš, umíš, čemu rozumíš a uvědomění si toho, jak to můžeš využít ve svém osobním i pracovním životě.

Toto setkání bude takovou malou soukromou Víkendovkou přátel, při které trochu pomůžeme neziskovce, budeme si společně vařit, chodit na výlety apod.
 

PROČ DO TOHO JÍT?

 • Zorganizuješ si vlastní projekt;
 • procvičíš se ve vedení týmu;
 • zažiješ neformální vzdělávání;
 • zkrátka zdokonalíš se v tom, co už umíš, naučíš se něco nového a všechno to ověříš v praxi.

 

CO OČEKÁVÁME?

 • Zodpovědný a proaktivní přístup ke všem částem školicího cyklu;
 • znalost AJ na komunikativní úrovni;
 • otevřené sdílení zpětné vazby;
 • zapojení do všech částí cyklu.

PŘIHLAS SE DO 15/4/2019 (PŮLNOC)
 
Nezapomeň se seznámit s podmínkami letošního zážitkového školicího cyklu. Máš-li dotazy, piš prosím Janě na jana.rudysova@tamjdem.cz nebo volej na 775 335 574.

Těšíme se na spolupráci! Tamjdem, o.p.s.

KALENDÁŘ AKCÍ
LEDEN - PROSINEC 2019
SVĚT
WORKCAMPY
17.4.2019 - 25.6.2019
Praha
školicí cyklus
23.4.2019
Praha
ŠKOLENÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
26. - 28. 4. 2019
Horní Maršov
Víkendovka