Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Památky, Příroda

Středisko ekologické výchovy SEVER působí v oblasti praktické ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání již přes 20 let. Posláním Střediska je usilovat o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k trvale udržitelnému životu na Zemi. SEVER se dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí, pedagogických pracovníků a pořádá osvětové akce pro veřejnost. Žákům nabízí krátkodobé i dlouhodobé výukové programy, pedagogickým pracovníkům pak kurzy, semináře a konzultace. Sídlo organizace se nachází v budově bývalé barokní fary, přestavěné na vzdělávací centrum DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově. Součástí areálu je přírodní zahrada a návštěvnické centrum, kde organizace propaguje a šíří ekologicky šetrné formy turistiky.

sever.ekologickavychova.cz, www.dotek.eu
Horská 175, 542 26 Horní Maršov

Jaké se tu konaly projekty?

Zapoj se do organizování zahradní slavnosti

víkendovka

V červnu opět vyrazíme do Krkonoš! Konkrétně do Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER a do jejich vzdělávacího centra DOTEK. Pojeď s námi zažít tento ráj na zemi a seznam se se zajímavými koncepty této organizace. Na čerstvém horském vzdoušku se nám

Organizátor: Libor Marek

... Číst dál

19-21.6.2020  

Oslavili jsme Den Země v SEVERu

víkendovka

Poslední dubnový víkend vyrazila parta 13 dobrovolníků a dobrovolnic do Horního Maršova pomoci místní neziskovce, Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Organizaci jsme pomohli 143 hodinami dobrovolnické práce. Sobota se nesla v duchu Dne Země – akce pořádané po celém

Organizátor: Libor Marek

... Číst dál

26-28.4.2019  

Oslavili jsme masopust!

víkendovka

Na historicky první zimní Víkendovku jsme se s 12 dobrovolníky vydali do podhůří Krkonoš, do staronové obce Horní Maršov. Pomáhali jsme neziskové organizaci SEVER, která měla na druhý únorový víkend naplánované masopustní oslavy. Tamjdemácké přípravy započaly už v pátek večer.

Organizátor: Tereza Hacová

... Číst dál

9-11.2.2018  

Rozveselili jsme děti na SEVERu

víkendovka

Na předposlední dubnové akci jsme byli v Horním Maršově pomáhat místní neziskovce SEVER. Ubytování se nám dostalo v místní velice pěkné škole a pracovali jsme jak na jejím nádvoří, tak i na zahrádce DOTEKu, která je co by kamenem dohodil.

Organizátoři: Lenka Chocholoušková, Ondřej Petráček

... Číst dál

21-23.4.2017  

Dotkli jsme se DOTEKU

víkendovka

Na Víkendovku do Krkonoš, tamní NNO SEVER a jejího centra DOTEK se nás sešlo celých patnáct a udělali jsme spoustu práce, až z toho všem ze SEVERu šly oči kolem. Nadšení dobrovolníků bylo velké a úkoly se rychle plnily. Pleli

Organizátor: Dalka Baráková

... Číst dál

6-8.5.2016