ParaZOO

Zvířata

ParaZOO je unikátní expozicí zástupců volně žijících živočichů ČR. Uvidíte zde řadu zvířat, která byla léčena v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, ale pro trvalé následky jejich zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Hlavním posláním této ZOO je seznámit malé i velké návštěvníky se zvířaty žijícími kolem nás, seznámit je s příčinami jejich ohrožování vlivem činnosti člověka a především pak poukázat na možnosti prevence zraňování živočichů.

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

www.parazoo.cz

Jaké se tu konaly projekty?

Na tomto místě se zatím nekonal žádný projekt.