Jestřábník

Příroda

Spolek Jestřábník se věnuje systematické obnově a dlouhodobé péči o biologicky cenné přírodní lokality v okolí Roztok u Prahy. S využitím tradičních zemědělských činností jako je pastva ovcí nebo sadovnictví se snaží o zachování pestré krajinné mozaiky vytvářející životní prostor mnoha vzácných a ohrožených přírodních druhů a podporu zachování paměti krajiny.

Jestřábník, z.s., Potoky 1473, 252 63
www.spolek-jestrabnik.cz

Jaké se tu konaly projekty?

Příroda u Prahy nezpustne!

víkendovka

Na naší první Víkendovce v roce 2017 jsme navštívili Jestřábník – nevládku, která pečuje o přírodu, zachraňuje často velmi vzácné biotopy a organizuje pro děti vzdělávací aktivity. Vyrazili jsme do malebných Úněticic nedaleko Prahy. Během víkendu 10. – 13. března

Organizátor: Petr Žabka

... Číst dál

10-12.3.2017