Hojnost

Příroda, Občanská iniciativa

Hojnost je společenstvím osob, které spojují dvě věci: žijí na Tišnovsku a rozhodli se vzít zodpovědnost za svůj život a prostředí, ve kterém žijí, do vlastních rukou. Jejich hlavním tématem jsou potraviny: jejich původ, produkce, zpracování a přeprava. Důraz kladou na lokálnost potravin, bezobalovost, udržitelnost, zdravotní nezávadnost a ohleduplnost k chovaným zvířatům. Hojnost je prostorem pro “emancipaci konzumenta”, kdy se z pasivního příjemce stává spolutvůrcem celého procesu, jenž má možnost a sílu rozhodovat, které potraviny, výrobky a služby bude využívat. Náplň dobře vystihuje koncept potravinové suverenity, který připisuje lidem právo na potraviny, které jsou v souladu s lidským zdravím, životním prostředím a přírodou a právo na přeměnu stávajících potravinových a zemědělských systémů.

Hojnost, z.s.

www.hojnost.org

Bezručova 21, Tišnov 666 01

Jaké se tu konaly projekty?

Pomohli jsme ovocným sadům kláštera na jižní Moravě

víkendovka

První Tamjdemácká zimní Víkendovka roku 2019 je za námi! A opět jsme ji zvládli na jedničku! Tentokrát jsme se vydali na nádherné místo s ještě úžasnějším jménem – Porta Coeli (Brána Nebes), které se nachází nedaleko Tišnova, v Předklášteří. Zúčastnilo se

Organizátor: Barbora Nosková

... Číst dál

22-24.2.2019