Centrum integrace dětí a mládeže

Děti a mládež

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. podporuje vzdělávací, terapeutické a volnočasové aktivity dětí a mládeže se specifickými potřebami a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich integraci mezi zdravou populaci. Poskytuje sociální pomoc a služby odborného poradenství a vzdělávání rodinám v sociálním ohrožení, sociálně právní ochrany dětí v rámci klubových aktivit, akcí, speciálních projektů a programů. Taky pořádá kulturně prezentačné, benefičné a osvětové akce a aktivity.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

www.cidpraha8.cz

Lipanka – 790 61 Lipová – lázně 529

 

Jaké se tu konaly projekty?

V retro stylu s lázeňskou pohodou

víkendovka

Naše první letní Víkendovka byla v mnoha směrech ojedinělá. Byla opravdu mini, byla zahalena nejen pavučinami, ale také lázeňskou pohodou v retro stylu, ale především pohodou a dobrem pro Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (CID). I přesto, že jsme nakonec na

Organizátor: Jana Rudyšová

... Číst dál

27-29.7.2018