Bacrie

Památky, Kultura, Děti a mládež

Spolek Bacrie z.s. buduje pravěkou osadu Křivolík u České Třebové. Díky ní se snaží přibližovat 37 000 let lidských dějin. Začíná příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končí počátkem raného středověku. Přibližné datování je (na našem území) 36 000 př. n. l. – 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin – kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství (neolitická revoluce), počátek zpracování kovů i první etnika, která dokážeme již pojmenovat – Keltové, Germáni a Slované. Nejvíce poznatků o tomto období přináší archeologie, díky ní víme, jak asi naši předci žili, jaké nástroje používali, co na svých polích pěstovali a mnoho dalšího.
To všechno jsou věci, které by měly být v Křivolíku nejen k vidění, ale i k osahání a praktickému vyzkoušení. Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. Zajímá-li tě, jak to všechno vypadá, koukni se na toto video a vydej se s námi do pravěku!


Bacrie z.s.
Na Kopečku 281, Česká Třebová
Facebooková stránka spolku

Jaké se tu konaly projekty?

Přesvědčili jsme se na vlastní kůži, jak se žilo v pravěku

víkendovka

Je, nebo není možné cestovat časem? Možná. Na druhý červnový projekt jsme se vydali do města pražců a to do České Třebové, přesněji do tři a půl kilometru vzdálené pravěké vesničky Křivolík, kde nás s otevřenou náručí přivítal spolek Bacrie.

Organizátoři: Mirek Ryšán, Tomáš Procházka

... Číst dál

16-18.6.2017