Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI)

Příroda, Občanská iniciativa

Posláním Asociace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v ČR. AMPI zastřešuje vznik a fungování těchto místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitní zahrady aj.) a funguje na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Pro Asociaci je důležitá ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.
Mezi hlavní činnosti organizace patří: environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro děti (EVVO); poradenství pro komunitou podporované zemědělství; propojování KPZ iniciativ (Síť KPZ); prosazování potravinové suverenity.
www.asociaceampi.cz
Komunitní zahrada Kuchyňka – www.kzkuchynka.cz, facebooková fanpage

Jaké se tu konaly projekty?

Postavili jsme v Praze plot pro ovce!

víkendovka

Podzimní dobrovolnické projekty v českých neziskovkách jsme začali velkolepě, a to nejen Víkendovkami, ale také jednodenní akcí v komunitní zahradě a zahradní školce Kuchyňka v pražských Kobylisích, kam jsme zavítali v sobotu 9. září. Pomohli jsme s výstavbou plotu pro

Organizátor: Petr Žabka

... Číst dál

9.9.2017  

Na 1 den jsme byli v Kuchyňce

víkendovka

Přijďte v neděli 12/6/2016 na komunitní zahradu Kuchyňka a buďte u zrodu komunitního environmentálně-vzdělávacího centra na zelených přírodně unikátních svazích v Troji s výhledem na Prahu.

Organizátor: Tereza Jursová

... Číst dál

12.6.2016