Partneři a dárci

Srdečně děkujeme všem našim dárcům a podporovatelům za důvěru a ochotu podílet se na rozvoji dobrovolnictví a občanské společnosti v České republice.
PODPOŘ NÁS I TY
 

DÁRCI A PODPOROVATELÉ

Nadační fond Avast
Na období červen až prosinec 2018 jsme získali podporu Nadačního fondu Avast na projekt “Tam jdem na pomoc českým neziskovkám”, a to díky programu Spolu se zaměstnanci a našemu dobrovolníkovi Janu Chvojkovi.
 
 
 
Nadační fond Zeměkvět
Nadace podpořila naši činnost v roce 2018 a grant je určen zejména na provozní náklady a část mezd našich koordinátorů, bez kterých by naše práce nebyla možná.
 
 
 
Nadace O2
Na období červen 2017 až červen 2018 jsme získali podporu Nadace O2 na projekt “Dobrovolnické Víkendovky pro rodiče s dětmi”, a to díky programu Pomozte své komunitě a naší dobrovolnici Ivaně Kočíkové.
 
 
ČSOB
Na období listopad 2016 až květen 2017 jsme získali podporu ČSOB na interní rozvoj a profesionalizaci, a to díky programu Akademie modrého života.
 
 
 
 
 
The American Jewish Joint Distribution Committee – Alfred and Isabel Bader Philanthropic Fund
Dar z této americké nadace jsme obdrželi na období 3 let (2015 – 2018).

 
 


Mezi naše dárce patří vedle významných českých i zahraničních institucí také dobrovolníci a další individuální dárci – lidé, kteří s námi leccos zažili, mají nás rádi, nebo v nás jednodušše věří.
Za jednorázové i pravidelné příspěvky na naši činnost, za sympatie a důvěru velice děkujeme!

  • individuální dárci – Vlasta Votavová, Matyáš Flemr, Filip Svoboda, Tiago de Almeida Marques, Jana Rudyšová, Tomáš Procházka, Karolína Kousalová, Petr Žabka, Jirka Sládek a další

 

  • Ministerstvo vnitra České republiky

Projekt Víkendovky byl v letech 2012 a 2014 u MVČR akreditován a dotací pro neziskové organizace byl finančně podpořen v letech 2013, 2014, 2015.
Projekt Workcampy byl u MVČR akreditován v letech 2012 a 2015 a finančně byl podpořen v letech 2013, 2014.

  • Ministerstvo školství České republiky

MŠMT nás podpořilo v letech 2014 (projekt Tamjdem 2014), 2015 (Tamjdem 2015 – Dobrovolnictví tě naučí) a 2016 (Tamjdem 2016 – Dobrovolnictví tě naučí II).

  • ČSOB

ČSOB nám na konci roku 2016 poskytla fnanční dar, který využijeme na interní rozvoj Tamjdemu a profesionalizaci naší práce (realizace projektu je plánovaná na první polovinu roku 2017).

  • Nadace eBay – Silicon Valley Community Foundation

Z Nadace jsme v roce 2016 dostali jednorázový dar.

  • Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podpořila v roce 2015 realizaci projektu Dobrovolnictví s Tamjdemem. Tuto podporu jsme získali díky naší účasti v dokumentárním cyklu Nadace ČEZ a České Televize Příběhy neobyčejné energie. O dobrovolnictví s Tamjdemem byl v rámci tohoto cyklu natočen dokument, který je k vidění v archivu ČT.

  • EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union)

Z fondu Evropské komise EACEA byly naše aktivity podpořeny v roce 2013.

PARTNEŘI