Partnerské organizace

Děti a mládež

Kultura, Lidé se znevýhodněním, Občanská iniciativa, Osobní rozvoj, Památky, Příroda, Zvířata

Při výběru partnerů pro spolupráci dbáme především na jejich neziskovost, veřejnou prospěšnost a prostor pro rozvoj. Klíčové jsou pro nás také praktické podmínky realizace, jako je např. existence zázemí pro dobrovolníky.

Pokud Vás naše projekty zaujaly a měli byste zájem ve své neziskovce uspořádat dobrovolnickou Víkendovku nebo workcamp, vyplňte prosím kontaktní formulář.

V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátory příslušných projektů:

workcampy – Eva – workcamy@tamjdem.cz
Víkendovky – Tereza – vikendy@tamjdem.cz

Centrum integrace dětí a mládeže

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. podporuje vzdělávací, terapeutické a volnočasové aktivity dětí a mládeže se specifickými potřebami a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich integraci mezi zdravou populaci. Poskytuje sociální pomoc a služby odborného poradenství a vzdělávání rodinám v sociálním ohrožení,... Číst dál

SOS dětská vesnička Karlovy Vary

SOS dětská vesnička Karlovy Vary pomáhá už od roku 1970 pěstounským rodinám v péči o své děti a poskytuje tak kvalitní alternativní péči ohroženým dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Je tak nejstarší vesničkou v republice. Vedle zázemí... Číst dál

Lesní mateřská školka Venku

Lesní mateřská školka Venku je první školkou svého druhu v Ústí nad Labem. V této školce mají děti možnost zkoumat reálný svět, pracovat s nářadím, starat se o zvířata, lézt s kamarády na strom, spoluvytvářet vzdělávací program, užít si tradice... Číst dál

Ostrov přírody

Dětská lesní školka Ostrov přírody je projektem organizace Ostrov přírody. Jedním ze základních cílů je dát dětem prostor k užívání si spokojeného dětství. Dětem se v lesní školce otevírá prostředí, které je každý den nové a plné inspirace. Příroda je... Číst dál

Bacrie

Spolek Bacrie z.s. buduje pravěkou osadu Křivolík u České Třebové. Díky ní se snaží přibližovat 37 000 let lidských dějin. Začíná příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končí počátkem raného středověku. Přibližné datování je (na našem území)... Číst dál

CPR Hodonín

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a rodiny. Mezi cíle organizace patří podpora zdravého fungování rodin, pomoc a zpestřování života rodinám organizováním kvalitních programů pro volný čas,... Číst dál

IC Petrovice u Karviné

IC Petrovice u Karviné, z.s. je neziskovou organizací, která se skládá z informačního centra pro mládež a turistického informačního centra. Cílem IC však není pouze pasivní předávání informací, ale také realizování aktivit se zaměřením na rozvoj a zlepšování komunitního života,... Číst dál

Kredance, z.s.

Kredance z.s. je nezisková organizace využívající od roku 2010 pro svou činnost prostor bývalé textilní továrny Otavan v Českých Budějovicích. Cílem Kredance o.s. je vytvářet přátelské prostředí pro setkávání tanečníků a rozšiřování povědomí široké veřejnosti nejen o současném tanci. Kromě... Číst dál

Lesní školka Větvička – o.s. KoŠ

Dětská lesní školka Větvička pracuje jako projekt občanského sdružení KoŠ, které sídlí na 1. ZŠ v Plzni. Jedním ze zásdaních cílů “mateřinky bez zdí a stropů” je být s dětmi co nejvíce venku a podpořit harmonický tělesný a duševní rozvoj... Číst dál

ZŠ Olešnice

Základní a mateřská škola Olešnice v okrese Blansko je aktivní školou, která se snaží své žáky vzdělávat nejen v lavicích, ale také prostřednictvím různých mimoškolních aktivit. Každoročně na začátku prázdnin pořádá ve spolupráci s Tamjdem letní tábor pro děti, které... Číst dál