Partnerské organizace

Příroda

Děti a mládež, Kultura, Lidé se znevýhodněním, Občanská iniciativa, Osobní rozvoj, Památky, Zvířata

Při výběru partnerů pro spolupráci dbáme především na jejich neziskovost, veřejnou prospěšnost a prostor pro rozvoj. Klíčové jsou pro nás také praktické podmínky realizace, jako je např. existence zázemí pro dobrovolníky.

Pokud Vás naše projekty zaujaly a měli byste zájem ve své neziskovce uspořádat dobrovolnickou Víkendovku nebo workcamp, vyplňte prosím kontaktní formulář.

V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátory příslušných projektů:

workcampy – Eva – workcamy@tamjdem.cz
Víkendovky – Tereza – vikendy@tamjdem.cz

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Středisko ekologické výchovy SEVER působí v oblasti praktické ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání již přes 20 let. Posláním Střediska je usilovat o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k trvale udržitelnému životu na... Číst dál

EVC Švýcárna

Ekologická organizace zaměřená na seberozvoj, ochranu přírody a památek. Snažíme se přispět k posunu v myšlení lidí, ve vnímání sebe, svého okolí, přírody a planety země. Tedy k návratu k přírodě a tím i sami k sobě. Propagujeme principy trvale... Číst dál

Corazon, z.ú.

Zapsaný ústav Corazon funguje od roku 2007. Své činnosti postupně rozvíjí a věnuje se volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé, vzdělávacím kurzům a seminářům, a to nejen s koňmi. I když koně a jiná zvířata a sdružování lidí, kteří jsou... Číst dál

Trutnovská zeleň

Organizace  Trutnovská zeleň je sociálním podnikem, který se zaměřuje na podporu zaměstnanosti sociálně znevýhodněných dlouhodobě nezaměstnaných osob. Trtutnovská zeleň pomáhá těmto lidem prostřednictvím práce a zaměstnání nalézt sociální jistoty, a to přes úklidy, sázení stromků a další práce v lesnictví,... Číst dál

AREA Viva, z.s.

Organizace AREA viva byla založena v roce 2001 za účelem podpory trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství v ČR. Biostatek ve Valči slouží mimo jiné jako zázemí pro programy sociálního zemědělství, pro žáky základních škol i... Číst dál

Vlčihorská zahrada, z.s.

Vlčihorská zahrada, z.s. sdružuje zájemce o přírodní nauky, léčivé rostliny, fytoterapii, aromaterapii, umění, tradiční řemesla a přirozený životní styl. Tato organizace na Vlčí hoře provozuje botanickou zahradu léčivých rostlin, pořádá různé řemeslné dílny a kulturní akce, spolupracuje se školami, podporuje vzdělanost... Číst dál