Trochu z historie

ZAJÍMÁ TĚ, JAK V JEDNOTLIVÝCH LETECH VYPADALY NAŠE KONKRÉTNÍ PROJEKTY?
Podívej se na archiv Víkendovek a workcampů.

 
Výroční zpráva sdružení CONEV za rok 2012
Výroční zpráva sdružení Tamjdem za rok 2013
Výroční zpráva Tamjdem, o.p.s. za rok 2014
Výroční zpráva Tamjdem, o.p.s. za rok 2015
Výroční zpráva Tamjdem, o.p.s. za rok 2016
(Příloha k účetní závěrce_2016, Struktura nákladů a příjmů_2016, Rozvaha_2016, Výkaz zisků a ztrát_2016)
 

2007 – 2012

2013

2014

2015

Tak kam? K nám!