Partnerské organizace

Děti a mládež, Kultura, Lidé se znevýhodněním, Občanská iniciativa, Osobní rozvoj, Památky, Příroda, Zvířata

Při výběru partnerů pro spolupráci dbáme především na jejich neziskovost, veřejnou prospěšnost a prostor pro rozvoj. Klíčové jsou pro nás také praktické podmínky realizace, jako je např. existence zázemí pro dobrovolníky.

Pokud Vás naše projekty zaujaly a měli byste zájem ve své neziskovce uspořádat dobrovolnickou Víkendovku nebo workcamp, vyplňte prosím kontaktní formulář.

V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátory příslušných projektů:

workcampy – Eva – workcamy@tamjdem.cz
Víkendovky – Tereza – vikendy@tamjdem.cz

Bacrie

Spolek Bacrie z.s. buduje pravěkou osadu Křivolík u České Třebové. Díky ní se snaží přibližovat 37 000 let lidských dějin. Začíná příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končí počátkem raného středověku. Přibližné datování je (na našem území)... Číst dál

Hartenberg z.s.

Spolek Hartenberg z.s. je sdružení aktivních lidí, kteří se starají o rozvoj přírodního dědictví především hradu Hartenberg a jeho okolí. Spolek mimo jiné propaguje a šíří myšlenku dobrovolnictví. Od roku 2000 se na rekonstrukci hradu při workcampech a dalších akcích... Číst dál

Nebovidská tvrz

Spolek Nebovidská tvrz je sdružení party lidí a nadšenců, kteří spravují a obnovují Nebovidskou tvrz, kulturní památku ČR. Pořádáním kulturních a společenských akcí na tvrzi, vdechuje život této památce a poukazuje na její důležitost pro obec a region. Během pětiletého... Číst dál

Statek Vlčkovice

Statek Vlčkovice je organizace, která poskytuje sociální bydlení pro rodiny ve středočeském kraji, pořádá letní a zimní benefiční festivaly. Dalším z cílů organizace je obnova kulturní památky – Zámečku v areálu statku. Ve všech těchto cílech organizaci pomáhají její dobrovolníci,... Číst dál

CPR Hodonín

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a rodiny. Mezi cíle organizace patří podpora zdravého fungování rodin, pomoc a zpestřování života rodinám organizováním kvalitních programů pro volný čas,... Číst dál

Jestřábník

Spolek Jestřábník se věnuje systematické obnově a dlouhodobé péči o biologicky cenné přírodní lokality v okolí Roztok u Prahy. S využitím tradičních zemědělských činností jako je pastva ovcí nebo sadovnictví se snaží o zachování pestré krajinné mozaiky vytvářející životní prostor... Číst dál

Hrad Pirkštejn

Hrad dlouhodobě užívá v nájmu od církve Ondřej Kobza a často jej půjčuje k bohulibým aktivitám. Např. kapela ZRNÍ tam měla týdenní soustředění, spisovatel Ondřej Štindl psal na hradě svou knihu, proběhla tam také sociologická konference a různé NNO mohou... Číst dál

IC Petrovice u Karviné

IC Petrovice u Karviné, z.s. je neziskovou organizací, která se skládá z informačního centra pro mládež a turistického informačního centra. Cílem IC však není pouze pasivní předávání informací, ale také realizování aktivit se zaměřením na rozvoj a zlepšování komunitního života,... Číst dál

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku zahájil svoji činnost roku 2013, aby na sebe převzala provozování zemědělské činnosti camphillského společenství v Českých kopistech. Organizace usiluje o ozdravení krajiny, společnosti a postavení zemědělce v nich a utváření svobodného statku na... Číst dál

Kredance, z.s.

Kredance z.s. je nezisková organizace využívající od roku 2010 pro svou činnost prostor bývalé textilní továrny Otavan v Českých Budějovicích. Cílem Kredance o.s. je vytvářet přátelské prostředí pro setkávání tanečníků a rozšiřování povědomí široké veřejnosti nejen o současném tanci. Kromě... Číst dál